เสียงพยัญชนะ
| เสียงสระเครื่องหมาย
พยัญชนะสเปน
ตัวอย่างคำภาษาสเปน
หมายเหตุ

c(ยกเว้นเมื่อนำหน้า e, i), g(ยกเว้นเมื่อนำหน้า e, i), qu
cabeza ,gato ,gueso
ตัว q จะไม่มีวันอยู่ตามลำพัง มันมักจะอยู่กับ u เสมอ; qu

j, g(เมื่อนำหน้า e, i)
jardin angel
เสียง ฆอ ที่แรงมากเหมือนกำลังขาก คนที่ทำเสียงนี้ไม่ได้มักจะใช้เสียง ฮ แทน ซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน

ch
chico


s, c(เมื่อนำหน้า e, i ใช้เฉพาะละตินอเมริกา)
ser,cancion


ñ
nino
เสียง นฺย ผสมกัน คล้ายคำว่า มารยา(มานยา)

d
dinero
คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย d เช่น universidad ส่วนใหญ่จะไม่ออกเสียง d ตัวนั้น

t
tienda


z, c(เมื่อนำหน้า e ใช้เฉพาะประเทศสเปน)
zapato,cancion
เสียงคล้าย ซ แต่ต้องเอาลิ้นออกมาแตะฟันบนก่อนออกเสียง เสียง ธ เป็นเสียงที่ใช้ในประเทศสเปนเท่านั้น ประเทศในละตินอเมริกา จะใช้เสียง ซ แทน ธ

n
nino


b
boca


p
pan


f
fiesta


m
manana


y, ll
yogur,apellido
ควรระวัง ll กับ l นั้นแตกต่างกัน ในสเปน เสียง ll จะออกเป็น ลฺย ผสมกัน แต่การใช้ ย แทนเป็นที่ยอมรับได้

r

comer
r นี้เป็นเหมือนเสียงภาษาไทยเลย ตรงที่ว่า ต้องกระดกลิ้นให้ชัดเจน

l
lana


v
neinte
เสียงคล้าย บ และ ฟ ผสมกัน บางคนออกเป็น บ เลย

a
agua

ไม่ออกเสียง
h
hablar
เมื่อเห็น h ควรมองข้ามไปเลย ยกเว้นเวลา h ตามหลังด้วย c เพราะนั้นคือเสียง ช(ch)
575218dsjyl10zdv.gif

เสียงสระ


เครื่องหมาย
เสียงคล้ายภาษาไทย
ตัวอย่างคำภาษาสเปน
อา
อาจ
agua
เอ
เณร
numero,veinte
อี
วีระ
dia
โอ
โบว์
ojo
อู
ภูมิ
gusto
ไอ, อาย
ไทย
bailar
เอา, อาว
ดาว
autobus
โอย
โบย
hoy
pb.gif735833rhg7sp07qv.gifpn.gif