| | คำนาม | | | คำกริยา |

คำนาม

คำนามเพศชายมักจะลงท้ายด้วย o เช่น

คำนามเพศหญิงมักจะลงท้ายด้วย -a เช่น

alumno นักเรียนชาย

alumna นักเรียนหญิง

hermano น้องชาย

hermana น้องสาว

hijo ลูกชาย

hija ลูกสาว

gato แมวตัวผู้

gata แมวตัวเมีย

perro สุนัขตัวผู้

perra สุนัขตัวเมีย2. คำที่ลงท้ายด้วย -or หรือ -on มักจะเป็นเพศชา


เมื่อใดที่คำเหล่านี้เป็นเพศหญิงจะมีการเติม –a เช่น

profesor อาจารย์ผู้ชาย

profesora อาจารย์ผู้หญิง

señor นาย

senora นางseñorita นางสาว

león สิงโตตัวผู้

leona สิงโตตัวเมีย


3. คำที่ลงท้ายด้วย –ama หรือ –ema มักจะเป็นเพศชาย เช่น

problema = problem

programa = programme

sistema = system

4. คำที่ลงท้ายด้วย -d, -z, -ión, -umbre, หรือ -triz มักจะเป็นเพศหญิง เช่น

ciudad = city

lápiz = pencil

información = information

costumbre = custom

actriz = actress


5. คำที่ลงท้ายด้วย –ista, –ante, -ente, -iente, หรือ –ense มักจะเป็นได้ทั้งสองเพศ ทั้งนี้ต้องดูคำนำหน้านาม (artículo) ที่นำหน้าคำนั้น

เช่น

turista = tourist

cantante = singer

gerente = manager

cliente = client

estadounidense = American


6. คำนามที่ลงท้ายด้วย –e มักจะเป็นเพศชายมากกว่า

แต่ที่เป็นเพศหญิงก็มีมากเช่นกัน (สรุปคือต้องจำ) เช่น

jefe (m.) = boss (jefa = female boss)

puente (m.) = bridge

coche (m.) = car

fuente (f.) = fountain, source, จานรอง

llave (f.) = key

calle (f.) = road


7. ข้อยกเว้นเบื้องต้น มีดังนี้

คำที่ลงท้ายด้วย –a แต่เป็นเพศชาย

día = day

sofá = sofa

idioma = language (อีกคำที่แปลว่าภาษาเช่นกันแต่เป็นเพศหญิง คือ lengua)


คำที่ลงท้ายด้วย –o แต่เป็นเพศหญิง

radio = radio

mano = hand

foto = photo (มาจากคำเต็มๆว่า fotografía)

moto = motorcycle (มาจากคำเต็มๆว่า motocicleta)

día = day

sofá = sofa

idioma = language (อีกคำที่แปลว่าภาษาเช่นกันแต่เป็นเพศหญิง คือ lengua)

34588.gif


คำกริยา

ในภาษาสเปนมี ๓ กลุ่ม ได้แก่

๑. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย –ar เช่น hablar (v.to speak), llamar (v.to call), estudiar (v.study)

๒. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย –er เช่น beber (v.to drink), comer (v.to eat), conocer (v.to know)

๓. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย –ir เช่น escribir (v.to write), vivir (v.to live)

เราจำเป็นต้องรู้และกระจายให้ถูกต้องเพราะคำกริยาจะผันไปตามประธานเสมอ และขอย้ำว่าเราต้องจำให้ได้อย่างแม่นยำ มิเช่นนั้นเราจะไปต่อไม่ได้


f36.gifคำสรรพนาม

ประธาน

กรรม

คำแปล

yo

me

ฉัน

tu

te

เธอ

el

lo/le/se

เขาผู้ชาย

ella

la/le/se

เขาผู้หญิง

usted

lo/la/le/se

คุณ

nosotros/as

nos

พวกเรา

pb.gif 760599bmwa0r79vj.gif pn.gif